Ανακλησεις φαρμακων

 Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  • Η εταιρεία MSD ανακαλεί όλες τις παρτίδες του TREDAPTIVE tbl 1000/20mg , διότι τα προκαταρτικά αποτελέσματα μελέτης απέτυχαν στο να καταδείξουν ευνοϊκή επίδραση του TREDAPTIVE στη μείωση των μειζόνων αγγειακών συμβαμάτων. Η μελέτη έδειξε επίσης μια σημαντική αύξηση στην επίπτωση ορισμένων τύπων μη θανατηφόρων σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών στην ομάδα που ελάμβανε TREDAPTIVE. Συνεπώς το ισοζύγιο κινδύνου οφέλους δεν θεωρείτε πλέον ευνοϊκό

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 10-2-2013

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

 Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  • Tην ανάκληση της υπ.αριθμ. 1112242 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος TINSET (oxatomide) 30mg/tab με ημερομηνία λήξεως 11/2016 της εταιρείας JANSSEN-CILAG φαρμακευτική ΑΕΒΕ ,λόγω του ότι στην εσωτερική συσκευασία του προϊόντος (blisters) , έχει διαπιστωθεί σφάλμα στην εκτύπωση της ονομασίας της δραστικής ουσίας (pimozide αντί του σωστού oxatomide ).
  • Tην ανάκληση των υπ.αριθμ.  1108568, 1108569, 1108570, 1201643, 1201644, 1201645, παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος DIPIPERON (Pipamperone HCL) 40mg/tab της εταιρείας JANSSEN-CILAG φαρμακευτική ΑΕΒΕ ,λόγω του ότι στην εσωτερική συσκευασία του προϊόντος (blisters) , έχει διαπιστωθεί σφάλμα στην εκτύπωση της ονομασίας της δραστικής ουσίας (pimozide αντί του σωστού pipamperone HCL).

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 15-10-2012.


 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

 Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Tην ανάκληση της υπ.αριθμ. 111 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος CARNISAC (LEVOCARNITINE 1000mg /φακελίσκο, με ημερομηνία λήξεως 5/2013) της εταιρείας IAMATICA MON.EΠΕ ,λόγω του ότι στην εσωτερική συσκευασία του προϊόντος (φακελίσκος) , έχουν διαγραφεί με μαρκαδόρο τα αναγραφόμενα στοιχεία της ημερομηνίας λήξεως και του αριθμού της παρτίδας (lot 070000 – 12/2010) και έχουν τυπωθεί σε άλλο σημείο τα στοιχεία ημερομηνίας λήξεως και αριθμού παρτίδας που αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία (lot 111 – 5/2013).

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 21-6-2012.

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

 Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Tην ανάκληση της υπ.αριθμ. M10106 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος MENVEO P.SO.IN.SO.0.5ML 1VIAL + 1PF SYR,της εταιρείας NOVARTIS HELLAS A.E.B.E. ,λόγω αποκλίσεων στα όρια κατά τους ελέγχους της διαδικασίας ζύμωσης , σε συγκεκριμένο χώρο των παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ιταλία

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 15-5-2012.

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

 Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  1. Την ανάκληση της υπ.αριθμ. 11024 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος FLUOROURACIL PHARMINTRACO 250mg/5ml IFET , διότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ.51/12 έκθεση ανάλυσης του ΕΟΦ , τα αποτελέσματα ελέγχου εμφάνισης του προϊόντος δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές. Εμφανίζεται ίζημα το οποίο δεν επαναδιαλύεται μετά από θέρμανση στους 60οC , όπως περιγράφεται στο ΦΟΧ του προϊόντος.

  2. Την ανάκληση της παρτίδας Α931727F του φαρμακευτικού προϊόντος ALIMTA 500mg – κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ , διότι κατά τον έλεγχο στειρότητας του προϊόντος ανιχνεύθηκε πιθανή επιμόλυνση στην εν λόγο παρτίδα.

  3. Την ανάκληση της παρτίδας 0906085 του φαρμακευτικού προϊόντος PIRIUM TABS 4mg/tab BT x 25 της εταιρείας JANSSEN – CILAG ΑΕΒΕ, διότι στα δείγματα σταθερότητας 24 μηνών της συγκεκριμένης παρτίδας η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας PIMOZIDE μετρήθηκε εκτός των εγκεκριμένων ορίων.

 

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 3-5-2012.

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ