Ανακλησεις φαρμακων

Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΦΑΡΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
SPERSALLERG EY.DRO.SOL.0,05% + 0,04% w/v

Την ανάκληση των παρτίδων 420930, 421031 και 421632 του φαρμακευτικού προϊόντος  SPERSALLERG EY.DRO.SOL.0,05% + 0,04% w/v , διότι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους προέρχεται από εργοστάσιο της Ιταλίας (SIMS,REGELLO) που δεν πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας του.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, απαγορεύεται η διάθεση και η διακίνηση των παρτίδων 422319 και 422626 του ανωτέρω προϊόντος.

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 8-8-2014.

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Ελληνική Bio-Spirulina στην επισήμανση του οποίου αναγράφεται ο αριθμός 88590/15-12-09, ως αριθμός γνωστοποίησης του ΕΟΦ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Υ1/ΓΠ/127962/03/ΦΕΚ395/27-2-2004 .

 Ο ΕΟΦ αποφασίζει την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του προϊόντος Ελληνική Bio-Spirulina 120 δισκία 400mgr, με κίτρινη συσκευασία και αριθμό γνωστοποίησης ΕΟΦ 88590/15-12-09,διότι ο αναγραφόμενος αριθμός δεν αντιστοιχεί σε αριθμό γνωστοποίησης του Τμήματος Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων του ΕΟΦ και κατά συνέπεια το προϊόν δεν κυκλοφορεί νόμιμα. (άρθρο10 της υπ. αριθμ. Υ1/ΓΠ/127962/03/ΦΕΚ395/27-2-2004).

Σας παρακαλούμε εάν έχετε στην κατοχή σας αποθέματα των ιδιοσκευασμάτων αυτών να μην τα διαθέσετε στους πελάτες σας και να μας τα επιστρέψετε απαραίτητα μέχρι 23 – 5 – 2014

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
 • Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία OLVOS A.E – GALENICA S.A. αποσύρει οικειοθελώς όλα τα αποθέματα και όλες τις παρτίδες των προϊόντων

 

YUTOPAR δισκία 10MG/TAB &
YUTOPAR ενέσιμο διάλυμα 50MG/ML AMP

λόγω σύστασης της PRAC ( Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ) σχετικής με τη χρήση των βραχείας δράσης β – αγωνιστών στις μαιευτικές ενδείξεις, όπου τα οφέλη δεν αντισταθμίζουν τους κινδύνους.

 
Σας παρακαλούμε εάν έχετε στην κατοχή σας αποθέματα των ιδιοσκευασμάτων αυτών να μην τα διαθέσετε στους πελάτες σας και να μας τα επιστρέψετε απαραίτητα μέχρι 15 – 10 – 2013.


 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ AFLEN CAPS 300MG/CAP, BT X 50

Σας ενημερώνουμε ότι ανακαλούνται οικειοθελώς οι παρακάτω παρτίδες του προϊόντος AFLEN CAPS 300 MG/CAP ,

 • H002   (Exp 02/2017)
 • H003   (Exp 03/2017)
 • H004   (Exp 04/2017)

για καθαρά προληπτικούς λόγους, γιατί σε επανέλεγχο που έκανε ο παραγωγός οίκος J.Uriach & Cia S.A. ,σε αντιδείγματα αρχείου του , προέκυψαν ορισμένα αποτελέσματα εκτός προδιαγραφών που δεν συνδέονται με θέματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας.

Για λόγους προσήλωσης μας στην άριστη και μόνο ποιότητα, σας παρακαλούμε τυχόν απόθεμα των συγκεκριμένων αυτών παρτίδων του ιδιοσκευάσματος να μην το διαθέσετε.

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 5-10-2013.

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ

 • Απαγόρευση της διάθεσης – διακίνησης των παρακάτω παρτίδων ταινιών μέτρησης σακχάρου ONE TOUCH ULTRA της εταιρίας LIFESCAN , INC (μέλος ομίλου Johnson and Johnson ) διότι σύμφωνα με ενημέρωση της παραγωγού εταιρίας διαπιστώθηκε ότι είναι πλαστές.

 1. Η υπ. Αριθμ. 353885711500 παρτίδα
 2. Η υπ. Αριθμ. 3275176 παρτίδα με τα εξής χαρακτηριστικά

Το σύμβολο R εμφανίζεται δίπλα στην λέξη LIFESCAN ,πάνω στην ταινία ασφαλείας.

 1. Η υπ. Αριθμ. 32428691 παρτίδα
 2. Η υπ. Αριθμ. 3268762 παρτίδα
 3. Η υπ. Αριθμ. 3243186 παρτίδα
 4. Η υπ. Αριθμ. 3228064 παρτίδα
 5. Η υπ. Αριθμ. 3228631 παρτίδα

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 28-2-2013.

 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ