Αξιότιμοι συνεργάτες,

Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία PETSIAVAS S.A. ανακαλεί την παρτίδα

1866 του προϊόντος:

ULTRA LEVURE SACHETS 250mg. 

Η ανάκληση πραγματοποιείται εξαιτίας λανθασμένης καταχώρισης της ημερομηνίας λήξεως του προϊόντος κατά την συνηθισμένη καταχώρηση στο σχετικό σύστημα του ΕΟΦ. Η ανάκληση δεν σχετίζεται με την ποιότητα του προϊόντος και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την υγεία των ασθενών.

Σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε άμεσα την αποδοχή της συγκεκριμένης ανάκλησης και να προχωρήσετε άμεσα στη δέσμευση και επιστροφή των προϊόντων του αποθέματος σας.

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ