Αξιότιμοι συνεργάτες,

Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία SANOFI-AVENTIS A.E.B.E., ανακαλεί τις παρτίδες

  • A2070 με ημ.ληξ. 19/05/2016,
  • Α2071 με ημ.ληξ. 03/09/2016,
  • Α2072 με ημ.ληξ. 31/10/2016,
  • Α2073 με ημ.ληξ. 31/10/2016,
  • Α3076 με ημ.ληξ. 30/06/2017,
  • 1Α3077 με ημ.ληξ. 31/08/2017 και
  • Α3077 με ημ.ληξ. 31/08/2017 του προϊόντος

RIFADIN C.TABS 600MG/TAB BT X 4.

Η συγκεκριμένη ανάκληση ξεκίνησε όταν πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχων κατέδειξαν ότι οι αναφερόμενες παρτίδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να έχουν αποτελέσματα εκτός προδιαγραφών (OOS: OUT OF SPECIFICATION)  πριν από την λήξη του χρονικού ορίου διάθεσης .

Παρακαλούμε πολύ, όπως προχωρήσετε στην άμεση δέσμευση των τυχόν διαθέσιμων συσκευασιών από τις εν λόγω παρτίδες.

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι τις 20/2/2015 .

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ