ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EPAXAL ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 

Ανάκληση των παρτίδων 3000139.01 , 3000139.05 , 3000501.02 , 3000502.03, 3000144.05 , 3000624.02 , 3000736.01 του φαρμακευτικού προϊόντος

 EPAXAL ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

 

διότι σε γραμμή πλήρωσης σε εργοστάσιο παραγωγής της ετ. CRUCEL, βρέθηκαν ίχνη υπολείμματος οξειδίου του σιδήρου.

 Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που διενεργεί η εταιρία BAXTER HELLAS S.A.

 Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 7-11-2014.

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ