ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
MENINGITEC SUSPENSION FOR INJECTION ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Ανάκληση των παρτίδων G96207 09/2014, G80253 09/2014, G76682 09/2014, H06769 11/2014, H36188 02/2015 και J13349 του φαρμακευτικού προϊόντος  Meningitec suspension for injection, λόγω ύπαρξης σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (iron oxide) στις προγεμισμένες σύριγγες. 

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συγκεκριμένου προϊόντος μέχρι το αργότερο την 29-10-2014.

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ