ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ : 001896301000
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Ετησιες Οικονομικες Καταστασεις σε αρχειο pdf : download 2018

ethsies

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ : 001896401000
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Ετησιες Οικονομικες Καταστασεις σε αρχειο pdf : download 2017

ethsies

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ετησιες Οικονομικες Καταστασεις σε αρχειο pdf : download 2016

ethsies

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2011

 

isologismos2011

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf: download 2012 

 

isologismos2012

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf: download 2012 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2013

isologismos2013

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2013

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2014

isologismos2014

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2014

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2015