ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ετησιες Οικονομικες Καταστασεις σε αρχειο pdf : download 2016

ethsies

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2011

 

isologismos2011

 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf: download 2012 

 

isologismos2012

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf: download 2012 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2013

isologismos2013

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2013

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2014

isologismos2014

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2014

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ A.E. "ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ισολογισμοι σε αρχειο pdf : download 2015