Προς τα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

Σε συνέχεια απόφασης της εταιρείας INTENDIS Gmbh, της οποίας η Bayer Hellas ΑΒΕΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και επιστημονικής ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να ανακληθούν οι παρακάτω αναγραφόμενες παρτίδες που αφορούν στο ιδιοσκεύασμα SCHERIPROCT NEO ΟΙΝΤ.20gr , λόγω προβλήματος στη χημική σταθερότητα του τελικού προϊόντος.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών , ωστόσο η χημική σταθερότητα των αναφερόμενων παρτίδων δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί.

Σε συνέχεια απόφασης της εταιρείας INTENDIS Gmbh, της οποίας η Bayer Hellas ΑΒΕΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και επιστημονικής ενημέρωσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να ανακληθούν οι παρακάτω αναγραφόμενες παρτίδες που αφορούν στο ιδιοσκεύασμα SCHERIPROCT NEO ΟΙΝΤ.20gr , λόγω προβλήματος στη χημική σταθερότητα του τελικού προϊόντος.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών , ωστόσο η χημική σταθερότητα των αναφερόμενων παρτίδων δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί.

ΠΑΡΤΙΔΕΣ

ΗΜ.ΛΗΞΗΣ

94084 A 30-11-2012
94093 A 31-12-2012
01099 A 28-02-2013
02112 A 30-04-2013
03132 A 30-09-2013
11145 A 30-01-2014
11146 A 30-01-2014
12168 B 30-06-2014
12170 A 30-06-2014

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε και να μας επιστρέψετε τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα.
 

Με εκτίμηση,
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗ