Η ΦΑΡΜΑΛΟΥΞ  Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την εφαρμογή της τεχνολογίας γραμμωτού κώδικα - Βarcode από το 2010 στα προϊόντα της.

Με την χρήση αυτής της διαδικασίας σήμανσης των προϊόντων παραδίδονται οι παραγγελίες  σε μικρούς χρόνους ανταπόκρισης, εξασφαλίζοντας γρήγορες και σωστές αποστολές, κι’ αποφυγή λαθών.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης από όλες τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού, ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτη ιχνηλασιμότητα των ειδών, όπως επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και από το πελατολόγιο της εταιρείας πετυχαίνοντας τους ίδιους στόχους.